פנקסי שישיות

פנקסי שישיות בפנקס אחד נמצא 150 קבלות סך הכל

6 קבלות קטנים בעמוד A4 המתאים לקוסמטיקאיות או קבלות למורות או חנויות

או לכל עסק.