חותמת סטנדרטית

מבצע

חותמת 1 שורה

חותמת שורה

  

8070

מבצע

חותמת 2 שורות

חותמת 2 שורות במיידי

  

8575

חותמת תאריך

תאריך

חותמת תאריכון

  

85

חותמת תאריך + כיתוב

חותמת תאריך וחותמת התקבל של עורך דין או של חברה.

  

220